Chương trình Đặc biệt đón Giao Thừa Tết Tân Sửu 2021 - MỚI - ĐỘC - LẠ
Chương trình Đặc biệt đón Giao Thừa Tết Tân Sửu 2021 - MỚI - ĐỘC - LẠ với sự tham gia của các nghệ sĩ như danh ca Thanh Lan, Như Quỳnh, cố nhạc sĩ Lam Phương, Thanh Hằng, Thanh Hà, Bảo Lộc - Hồng Loan, Thành Lễ, Nguyễn Đức Đạt, Lâm Gia Minh, Trần Thiện - Minh Thành và sự dẫn dắt chương trình của Hoàng Kim - Luân Trường
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next