Phân biệt các loại đường nhân tạo - Khỏe Đẹp là Trên Hết - Eps. 8
Những người muốn giám cân hoặc bị bệnh tiểu đường nên ăn gì? Các loại đường/ chất làm ngọt nhân tạo hay là các loại thực phẩm sử dụng chất thay thế tạo ngọt? Hãy cùng bác sĩ Keller Wortham
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next